Forkortelser

Forkortelser brukt i mønster.

r = rett

vr = vrang

m = maske

omg = omgang

p = pinne

hjelpep = hjelpepinne

arb = arbeidet

vr.bord = vrangbord

(består av rette og vrange masker)

nr. = nummer

cm = centimenter